A) Adat megnevezése

B) Legutóbbi módosítás ideje.

Ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozás.

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Elérhetőség az alábbi linken: BÉT Szabályozás

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

 

A BÉT nem
ilyen szerv.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

A BÉT nem
ilyen szerv.